1. Anasayfa
  2. VMware ESXi

VMware ESXi 7.0 U3 ve sonraki sürümleri NTP Yapılandırması


VMware ESXi 7.0 Update 3’ten itibaren ESXi sunucularda NTP’yi yapılandırırken /etc/ntp.conf dosyasını elle düzenlemeniz gerekiyor.

/etc/ntp.conf dosyasına “tos maxdist 30” gibi isteğe bağlı komutlar eklemeniz gerekiyorsa, NTP yapılandırma komutlarını içeren bir metin dosyası oluşturmanız ve esxcli komutuyla ESXi NTP yapılandırmasına yüklemeniz gerekir.

VMware ESXi 7.0 U3 ve sonraki sürümlerde NTP için belirli parametreleri yapılandırmak için, /etc/ntp.conf dosyasını doğrudan düzenlemek yerine ESXi NTP yapılandırma dosyasını esxcli komutuyla yüklemeniz gerekir.

  • ilk önce /scratch dizininde ntpconfig.txt dosyasını oluşturunuz ve içeriğine ntp sunucunun FQDN veya IP adres bilgisini giriniz.
vi /scratch/ntpconfig.txt
  • ntp konfig dosyası içerisine girilen NTP sunucu bilgilerini kontrol etmek için aşağıdaki komutu çalıştırınız.
cat /scratch/ntpconfig.txt

  • ntpconfig.txt içeriğindeki tanımlı ntp sunucu bilgilerinin host üzerine tanımlanabilmesi için aşağıdaki komutu çalıştırınız.
Örnek içerik;

192.168.100.30
tos maxdist 30
esxcli system ntp set -f /scratch/ntpconfig.txt
  • VMware ESXi sunucu üzerinde NTP yapılandırma işlemini aktifleştirmek için aşağıdaki komutu çalıştırınız.
esxcli system ntp set -e 1