VMware ESXi 7 System Storage Partition Değişikliği

VMware ESXi 7.0’dan önce ESXi boot sürücüleri sistem depolama parition’larının daha esnek olması ve diğer VMware ve 3th party çözümlerini desteklemesi için sistem depolama alanında değişiklikler yapıldı. vSphere 7.0’dan önceki sürümlerde ESXi sistem depolama düzeninde çeşitli sınırılandırmalar vardı.

vSphere 7’nin piyasaya sürülmesiyle birlikte daha çok yönlü hale getirmek ve üzerine ek VMware ve üçüncü taraf çözümlerinin yüklenmesine izin vermek için vSphere 7 düzenlerinde VMware sistem storage üzerinde de değişiklikler yapıldı. vSphere 6.x’in önceki sürümlerinde VMware partition‘larının sabit ve statik olduğundan vSAN, NSX-T, Tanzu gibi ek çözümlerin yanı sıra bazı üçüncü parti entegrasyonların yüklenmesini engelleyebiliyordu. Bu kısıtlamalara yanıt olarak VMware, vSphere 7 parttition boyutlarını değiştirerek boot-bank boyutunu artırdı ve bu alanlarında genişletmelerini kolaylaştırdı.

VMware 6 sürümünde disk partition boyutları sabitti ve buradaki partition numaraları statikti ve partition yöntimi çok sınırlıydı. Bu durum da büyük module, debug fonkisyonları ve olası 3th party bileşenleri için desteği etkili bir şekilde kısıtlıyordu. VMware ESXi 7.0’dan önceki sürümlerde /scratch bölümü ve isteğe bağlı VMFS datastore hariç bölüm boyutları sabitti ve /scratch partition numaralarıda bu durumdan ötürü statikti VMware ESXi 7.0 ile disk partition ‘ları kullanılan önyükleme ortamına ve kapasitesine bağlı olarak genişletilebilen daha az ve  daha büyük partition’lar halinde birleştirilir.

Bu sorunlardan dolay ESXi Sistem depolama bölümünde partition değişikliğine gidildi. Bootbank boyutları arttırıldı ve sistem bölümleri birleştirildi ve bu bölümlerdeki boyut biraz daha genişletildi.

Bu makalemde VMware vSphere 7 ile yapılan bu değişiklikleri ve bunun vSpher 7’de çalıştırılması için boot medyası gereksinimlerine nasıl yansıdığını ayrıntılı olarak anlatmaya çalışacağım.

VMware vSpher 6 Sürümünde Disk Partition’ları

/scratech partition ve isteğe bağlı olan VMFS datastore alanı istisnasıyla vSphere 6 sürümlerinde bu partition’lar sabititir. Bunlar kullanılan ESXi boot media ve diskin toplam kapasitesine bağlı olarak değişiklik gösterecektir.

VMware vSphere 7’de Konsolide Edilen Parititon düzeni

Bu yapılandırmanın kullanılmasıyla ortaya çıkan zorlukların üstesinden gelmek için vSphere 7’deki önyükleme (boot) bölümleri birleştirilmiştir.

VMware ESXi 7’de sistem storage üzerinde dört adet partition’dan oluşur.

System boot : Bu bölümde ESXi işletim sistemi için bootload ve EFI module’leri muhafaz edilir. Bu alanın dosya sisteminde FAT16 kullanılmaktadır. Önceki vSphere sürümleri gibi bu alan 100 MB’lik sabit boyutlu bir partition.

Boot-bank : 2 adet boot-bank alanı kullanılmaktadır. Sistem alaını için depolamayı ve ESXi boot modul’leri muhafaza edilir. Bu alanın dosya sisteminde FAT16 kullanılmaktadır. 500 MB ile 4 GB arasında değişen boyutlarda dinamik bir bölümdür.

ESX-OSData : Bu alanda ekstradan (boot olmayan) moduller birleşik konum görevini üstlenir. Sistem yapılandırması ve systemin durumu ve ekstra’dan da sanal makineler barındırılabilir. Bu alan yüksek dayanıklılığa sahip depolama aygıtları tarafından (RAID) oluşturulmalıdır.

ESX-OSData bölümü; ROM verileri ve RAM verileri olarak adlandırılan iki yüksek düzey veri kategorisine ayrılmıştır.

  • Log’lar, VMFS global trace, vSAN EPD ve trace ve canlı veritabanları gibi sık yazılan veriler, RAM verileri olarak adlandırılır.
  • ROM verileri, örneğin VMtools ISO’ları, yapılandırmaları ve core dump gibi nadiren yazılan verilerdir.
PartitionKullanımDosya Sistemi
System BootBoot loader ve EFI modulleri yer almaktadır.FAT 16
Boot-bank 0ESXi önyükleme modülleri yer almaktadır.FAT 16
Boot-bank 1ESXi önyükleme modülleri yer almaktadır.FAT 16
ESX-OSDataEk modülleri depolamak için birleşik konum görevi görür.   VMware ESXi işletim sisteminin önyükleme (booting) ve sanal makineler için bu alan kullanılmaz.   Eski /scratch partitipn, VMware Tools ve core dump dosyalari kullanilmaktadir.   ESXi sunucuları arasında paylaşılmayan kalıcı depolama aygıtında her zaman ESX-OSData bölümleri oluşturunuz.   işletim sistemi Önyükleme (boot) boot-bank bölümleri için USB, SD ve non-USB aygıtlarını kullanın.   ESX-OSData partition persistent (kalıcı) ve non-persistent (kalıcı olmayan) veriler olmak üzere iki veri kategorisine ayrılmıştır.   Persistent (kalıcı) veriler, örneğin VMware Tools için kullanılan ISO’ları, yapılandırmaları ve core dump gibi seyrek olarak yazılan verileri içermektedir.   Non Persistent (kalıcı olmayan) veriler, örneğin sistem logları, VMFS global traces, vSAN Entry Persistence Daemon (EPD) verileri, vSAN trace ve real-time veritabanları gibi sürekli yazılan verileri içermektedir.VMFS-L

Aşağıdaki resimde VMware 7 ile birlikte gelen birleştirilmiş sistem depolama alanındaki farklılık gösterilmiştir.

VMware ESXi 7 Sistem Depolama Boyutları

Sistem önyükleme bölümü (system boot partition) dışındaki bölüm boyutları kullanılan önyükleme ortamının boyutuna bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Sunucu üzerindeki önyükleme ortamı 142 GB’den daha büyük kapasiteye sahip yüksek dayanıklı bir ortam sahip ise sanal makine verilerini depolamak için otomatik olarak bir VMFS veri deposu oluşturulur.

Boot ortamı kapasitesini ve ESXi installer tarafından yapılandırıldığı şekilde otomatik boyutlandırmayı vSphere Client kullanarak ve Partition Details bölümüne giderek inceleyebilirsiniz.

Alternatif olarak bu bilgilere, host üzerine ssh ile bağlanılıp aşağıdaki komut çalıştırılarak veri depolamaya ait dosya sistemi listesini görüntüleyebilirsiniz.

esxcli storage filesystem list

Benzer bir görünüm, bir ESXi ana bilgisayarının CLI’sinde bulunabilir. BOOTBANK1/2 ve OSDATA olarak etiketlenmiş bölümleri fark edeceksiniz.

OSDATA bölümünün Virtual Flash File System (VFFS) olarak fortmatlandığını fark edebilirsiniz. OSDATA bölümü bir SDD veya NVMe aygıtına yerleştirildiğinde VMFS-L, VFSS olarak etiketlenir.

VMware ESXi 7.0 de sistem depolama boyutları, ESXi sunucu üzerinde kullanılan önyükleme ortamına ve kapasitesine bağlı olarak değişiklik gösterir. USB veya SD cihazları gibi depolama ortamları için ESX-OSData bölümü, HDD veya SSD gibi yüksek dayanıklılığa sahip bir depolama cihazında oluşturulur. İkincil bir yüksek dayanıklı depolama aygıtı mevcut olmadığında, USB veya SD aygıtlarında VMFS-L Locker bölümü oluşturulur, ancak bu bölüm yalnızca ROM verilerini depolamak için kullanılır. RAM verileri bir RAM diskinde depolanır.

Aşağıdaki tabloda bu duruma ait kapasite bilgileri yer almaktadır.

Boot Media Boyutu4-10 GB10-33 GB33-138 GB138 GB üzeri
System Boot100 MB100 MB100 MB100 MB
Boot-bank 0500 MB1 GB4 GB4 GB
Boot-bank 1500 MB1 GB4 GB4 GB
ESX-OSDataGeri kalan alan kadarGeri kalan alan kadarGeri kalan alan kadar138 GB’a kadar
VMFS datastore   Ortam boyutu için kalan alan (toplam disk alanından – 142 GB’dan kadar) 

ESX-OSData bölümüne iletilen I/O isteklerindeki artış nedeniyle, yüksek dayanıklılığa sahip kalıcı bir depolama aygıtında oluşturulmalıdır. ESXi 7.x’e dahil edilen birden çok değişken aşağıdakiler dahil olmak üzere daha yüksek I/O istekleriyle sonuçlandı:

  • Cihazın durumunu incelemek ve hala I/O istekleri sunduğundan emin olmak için daha fazla sayıda araştırma isteği gönderildi.
  • Sistem durumunu ve zaman damgalarını yedeklemek için programlanmış rutinler, artan I/O taleplerine küçük bir katkıda bulunur.
  • Ek olarak, yeni özellikler ve çözümler, yapılandırma verilerini depolamak için ESX-OSData’yı kullanır ve bu da, yüksek dayanıklılığa sahip, yerel olarak bağlı kalıcı bir depolama aygıtına kurulmasını gerektirir.

VMware vSphere 7.0 Update 1c ile gelen önyükleme ortamındaki sistem depolama partition boyutunu sınırlamak için ESXi installer’da systemMediaSize‘ı kullanabilirsiniz. Sisteminiz maksimum 138 GB sistem depolama boyutu gerektirmeyen küçük bir alana sahipse bunu minimum 33 GB ile sınırlayabilirsiniz.

systemMediaSize parametresi aşağıdaki değerleri kabul edebilir.

  • min : 33 GB -> tek diske yada ESXi embedded sunucularda,
  • small : 69 GB -> en az 512 GB RAM’e sahip sunucular içindir,
  • default : 138 GB
  • max : çok terabaytlı sunucular için tüm kullanılabilir alanı tüketir.

Burada seçilen değer mutlaak sisteminizin amacına uygun olmalıdır. Örneğin 1 TB RAM’e sahip bir sistem, sistem depolaması için minimum 69 GB kullanmalıdır. ESXi kurulum sırasında önyükleme seçeneğini ayarlamak için, örneğin systemMediaSize=small olarak değiştirebilirsiniz.

VMware ESXi 7.0 Update 3’de Sistem Storage Linkleri

ESXi partition’larında erişim gerektiren alt sistemler, sembolik bağlantıları (symbolic link) kullanarak bu bölümlere erişir. Örneğin: /bootbank ve /altbootbank sembolik bağlantıları, etkin active boot-bank ve alternatif boot-bank erişmek için kullanılır. /var/core sembolik bağlantısı core dump verilerine erişmek için kullanılır.

ESXi disk partition’larına erişim gerektiren alt sistemler, aşağıdaki sembolik bağlantıları (symbolic links) kullanarak bu bölümlere erişir.

System Storage VolumeSymbolic Link
Boot-bank 0/bootbank
Boot-bank 1/altbootbank
Persistent data/productLocker
/locker
/var/core
/usr/lib/vmware/isoimages
/usr/lib/vmware/floppies
Non-persistent data/var/run
/var/log
/var/vmware
/var/tmp
/scratch