Horizon Composer, vCenter Server bağlantıları, Active Directory bağlantıları, Linked-Clone masaüstü bilgisayarlar ve Windows RDS sunucuları ile bunların ilişkili sanal sabit diskleri hakkında bilgi depolamak bir veritabanına ihtiyaç duyar.

Aşağıdaki tabloda Horizon Composer tarafından desteklenen Oracle ve Microsoft SQL  Server sürümleri yer almaktadır.

Microsoft SQL Server 2012 Enterprise (SP2) – 32 bit
Microsoft SQL Server 2012 Enterprise (SP2) – 64 bit
Microsoft SQL Server 2012 Enterprise (SP3) – 32 bit
Microsoft SQL Server 2012 Enterprise (SP3) – 64 bit
Microsoft SQL Server 2012 Enterprise (SP4) – 32 bit
Microsoft SQL Server 2012 Enterprise (SP4) – 64 bit
Microsoft SQL Server 2012 Express (SP2) – 32 bit
Microsoft SQL Server 2012 Express (SP2) – 64 bit
Microsoft SQL Server 2012 Express (SP4) – 32 bit
Microsoft SQL Server 2012 Express (SP4) – 64 bit
Microsoft SQL Server 2012 Standard (SP2) – 32 bit
Microsoft SQL Server 2012 Standard (SP2) – 64 bit
Microsoft SQL Server 2012 Standard (SP3) – 32 bit
Microsoft SQL Server 2012 Standard (SP3) – 64 bit
Microsoft SQL Server 2012 Standard (SP4) – 32 bit
Microsoft SQL Server 2012 Standard (SP4) – 64 bit
Microsoft SQL Server 2014 Enterprise (SP2)- 32-bit
Microsoft SQL Server 2014 Enterprise (SP2)- 64-bit
Microsoft SQL Server 2014 Enterprise (SP3)- 32-bit
Microsoft SQL Server 2014 Enterprise (SP3)- 64-bit
Microsoft SQL Server 2014 Standard (SP2) – 32-bit
Microsoft SQL Server 2014 Standard (SP2)- 64-bit
Microsoft SQL Server 2014 Standard (SP3)- 32-bit
Microsoft SQL Server 2014 Standard (SP3)- 64-bit
Microsoft SQL Server 2016 Enterprise – 64-bit
Microsoft SQL Server 2016 Enterprise (SP1) – 64-bit
Microsoft SQL Server 2016 Enterprise (SP2) – 64-bit
Microsoft SQL Server 2016 Express – 64 bit
Microsoft SQL Server 2016 Express (SP1) – 64 bit
Microsoft SQL Server 2016 Express (SP2) – 64 bit
Microsoft SQL Server 2016 Standard – 64-bit
Microsoft SQL Server 2016 Standard (SP1) – 64-bit
Microsoft SQL Server 2016 Standard (SP2) – 64-bit
Microsoft SQL Server 2017 Enterprise
Microsoft SQL Server 2017 Express
Microsoft SQL Server 2017 Standard
Microsoft SQL Server 2019 Enterprise
Microsoft SQL Server 2019 Express
Microsoft SQL Server 2019 Standard
Oracle 12C Enterprise Edition, Release 1 [12.1.0.1.0] – 64-bit
Oracle 12C Enterprise Edition, Release 1 [12.1.0.2] – 32-bit
Oracle 12C Enterprise Edition, Release 1 [12.1.0.2] – 64-bit
Oracle 12C Enterprise Edition, Release 1 12.1.3 – 32
Oracle 12C Enterprise Edition, Release 1 12.1.3 -64
Oracle 12C Standard Edition, Release 1 [12.1.0.2] – 64-bit
Oracle 12C Standard Edition, Release 1 [12.1.0.1.0] – 64-bit
Oracle 12C Standard Edition, Release 1 [12.2.0.1.0] – 64-bit
Oracle 12C Standard Edition, Release 1 12.1.3 – 32
Oracle 12C Standard Edition, Release 1 12.1.3 – 64
Oracle 12C Standard Edition, Release 2 [12.2.0.1.0] – 64-bit
Oracle 12C Standard ONE Edition, Release 1 [12.1.0.1.0] – 64-bit
Oracle 12C Standard One Edition, Release 1 [12.1.0.2] – 64-bit
Oracle 12C Standard One, Release 1 12.1.3
Oracle 18C Standard Edition [12.2.0.2] – 64-bit
Oracle 19C Standard Edition [12.2.0.3] – 64-bit
  1. SQL Server üzerinde kullanıcı hesabının oluşturulması

Microsoft SQL Server üzerindeki “Microsoft SQL Server Management Studio” uygulamasını çalıştırınız ve topolojinizde kullanacağınız SQL Server sunucusuna bağlanınız.

SQL Server üzerinde uygun izinlere sahip bir hesap kullanarak oturum açın. Bu örnekte “sa” hesabını kullanarak “Connect” butonu seçilerek SQL Server sunucusuna bağlanılır.

Açılan SQL Server Management Studio’dan yeni bir kullanıcı hesabı tanımlamak için sırasıyla; “Security” -> “New Login” seçilir.

Açılan “LoginNew” penceresinin “Generel” bölümünde view composer veritabanı bağlantısı için kullanıcı hesap bilgileri tanımlanır.  

Bu ekranda yer alan ; “Login name” kısmınına; View Composer veritabanı bağlantısında kullanılarak kullanıcı hesap bilgisinin adı tanımlanır. Kullanıcı türü olarak mutlaka “SQL Server authentication” seçilmelidir. “Password” ve “Confirm Password” kısmına bu hesap için parola tanımlanır. Açılacak olan bu hesabın parola politikasından etkilenmemesi için “Enforce password policy” kutucu boşaltılır. Bu kullanıcı hesabı için varsayılan veri tabanı “master” olacak şekilde seçilir ve kullanıcı hesabını açmak için “OK” butonu seçilir.

View Composer için açılan kullanıcı hesabını SQL Management Studio’daki “Logins” dizininden kontrol edebilirsiniz. 

  • SQL Server üzerinde Composer Veritabanının oluşturulması

VMware Horizon Composer için SQL Server üzerine boş bir veri tabanı oluşturulmalıdır. Bu işlem için SQL Server Management Studio (SSMS) uygulamasını çalıştırınız ve yeni bir veri tabanı oluşturmak için; “Databases” bölünde yan tıklayınız ve gelen seçeneklerden “New Database…” ‘i seçiniz.

Açılan “New Database” penceresinde “Database name” kısmına veritabanı adı olarak “Composer-DB” girilir ve bu işlemin ardından “Options” adımına girilir.

General” bölümünde yer alan “Owner” kısmında “…” butonuna tıklayınız ve bir önceki adımda oluşturduğumuz “viewcomposer-dbuser” kullanıcısını seçiniz ve “OK” butonuna basınız.

Bu işlemlerin ardından aşağıdaki ekran görüntüsünde gösterildiği gibi hem veritabanı adını hem de veritabanı sahibini gösteren ekranına döneceksiniz. İşlemi tamamlamak ve Composer için yeni bir veritabanı oluşturmak için “OK” butonuna tıklatınız.

View Composer için oluşturmuş olduğumuz veritabanı SQL Management Studio’daki “Databases” bölümüne eklenecektir.

  • View Composer veritabanı kullanıcı hesabı için composer veritabanı üzerinde yetki tanımlanması

View Composer rolü için SQL Server üzerine kullanıcı hesabı ve veritabanı oluşturma işlemi tamamlandıktan sonra SQL kullanıcı hesabının varsayılan oturum açma veritabanının düzenlenmesi ve bu veritabanı üzerinde “sysadmin” yetkisine sahip olacak şekilde yetki tanımlamalıdır.

SQL Server Management Studio’da View Composer için oluşturduğumuz kullanıcı hesabı (viewcomposer-dbuser) üzerinde sol tıklanır ve gelen seçeneklerde “Properties” seçilir.

Açılan “Login Properties” ekranında alt kısımda yer alan “Default database” kısmında “master” olan database Composer Server için daha önce oluşturduğumuz veri tabanı ile değiştirilir.

User Mapping” bölümünde Composer Server için oluşturduğumuz database için “db-owner” yetkisi tanımlanır ve bu yapılandırma işlemlerin ardından “OK” butonu seçilir.

View Composer Server kurulumu için gerekli olan veritabanı oluşturulduktan sonra kurulum işlemine başlayabilirsiniz.