Tek bir Horizon Composer sunucusu yalnızca bir vCenter sunucusunu destekleyebilir. Tek bir vCenter Server, tek bir Horizon Pod’da desteklenen maksimum masaüstü sayısı olan 10.000’e kadar masaüstünü destekleyebilir. Sonuç olarak, Horizon, her biri kendi özel Horizon Composer örneğine sahip birden fazla vCenter Sunucusunu destekleyebilse de tek bir Horizon Pod’da desteklenen maksimum masaüstünün sayısını yönetmek için aslında her birinden yalnızca biri gerekir.

Horizon ortamınızda hala birden fazla vCenter Sunucusu olmasını istiyorsanız, tek bir sunucu yalnızca bir vCenter Sunucusuna hizmet verebileceğinden, birden fazla Horizon Composer örneğine ihtiyacınız olacaktır. Veritabanları Horizon Composer örnekleri arasında paylaşılamadığından, her ek Horizon Composer örneği de kendine özel veritabanını gerektirir.

vCenter Server ve Horizon Composer için Eş-zamanlı İşlem Limitleri

vCenter Server’ı VMware Horizon 7’ye eklediğinizde yada vCenter Server ayarlarını düzenlediğinizde, vCenter Server ve Horizon Composer tarafından gerçekleştirilen maksimum eşzamanlı işlem sayısını ayarlayan birkaç seçenek yapılandırabilirsiniz. Bu seçenekleri vCenter Server ekleme sihirbazındaki vCenter Server Settings sayfasındaki Advanced Settings panelinde yapılandırırsınız.

Max cuncurrent vCenter provisioning operationsHorizon Connection Server’ın vCenter Server de sanal makineleri oluşturmak ve silmek için yapabileceği maksimum eş-zamanlı istek sayısını belirler.  

Varsaylan değer 20 dir.  

Bu ayar seçeneği sadece sanal makineler için geçerlidir.
Max concurrent power operationsvCenter Server ‘in Connection Server tarafından yönetilen sanal makinelerde gerçekleşebilecek maksimum eşzamanlı güç işlemleri sayısıdır. (buradaki güç işlemlerinden kastedilen şey; sanal makinenin başlatma, kapatma, askıya alma vb işlemleridir)  

Varsayılan değer 50 dir.  

Bu ayar seçeneği; sanal makineler ve linked-clone için geçerlidir.
Max concurrent View Composer maintenance operationsView Composer Server tarafından yönetilen Linked-CLone sanal makinelerde gerçekleşebilecek maksimum eşzamanlı yenileme, yeniden oluşturma ve yeniden dengeleme işlemi sayısını belirler.  

Varsayılan değer 12 dir.  

Bir bakım işlemi başlamadan önce uzak masaüstlerinin açık olan oturumu kapatılmalıdır. Bir bakım işlemi başlar başlamaz oturumu kapatmaya zorlarsanız, uzak masaüstlerinde oturum kapatma gerektiren maksimum eşzamanlı işlem sayısı yapılandırılan değerin yarısıdır. Örneğin, bu ayarı 24 olarak yapılandırır ve kullanıcıları oturumu kapatmaya zorlarsanız, uzak masaüstlerinde oturum kapatma gerektiren maksimum eşzamanlı işlem sayısı 12’dir.  

Bu ayar seçeneği sadece linked-clone sistemlerde yapılmaktadır.
Max concurrent View Composer provisioning operationsView Composer Server tarafından yönetilen linked-clone ‘larda gerçekleşebilecek maksimum eş-zamanlı oluşturma ve silme işlemi sayısını belirler.  

Varsayılan değer 8 dir.  

Bu ayar seçeneği sadece linked-clone sistemlerde yapılmaktadır.
Max concurrent Instant Clone Engine operationsvCenter Server tarafından yönetilen instant-clone sistemlerde gerçekleşebilecek maksimum eşzamanlı oluşturma ve silme işlemi sayısını belirler.  

Varsayılan değer 20 dir.  

Bu ayar seçeneği sadece instant-clone sistemlerde yapılmaktadır.