Horizon Server kurulumu için önkoşullar yerinde getirilmesi ve eşleştirme parolası ayarlandığında, artık Security Server’ı yükleyebiliriz. Horizon Security Server yazılımı, “VMware-Horizon-Connection-Server-x86_64-7.12.0-15770369.exe” benzer bir biçimde adlandırılan tek bir yürütülebilir (EXE) dosya olarak teslim edilir.

Kurulum sihirbazını başlatmak için Horizon Connection Server kurulum paketi “Run as administrator” seçeneği ile başlatılır.

Kurulum sihirbazının karşılama adımında sihirbazını başlatmak için “Next” butonuna basılır.

 “License Agrements” adımında lisans sözleşmesini kabul etmek için “I accept the terms in the license agreement” radyo butonu seçilir ve “Next” butonu seçilir.

Destination Folder” adımında Horizon Security Server kurulum dosyalarının tutulacağı dizin seçilebilir. Bu ekranda herhangi bir değişiklik yapılmadan kurulum işleminin bir sonraki adımına geçmek için “Next” tuşuna basılır.

Installation Options” adımında “Horizon 7 Security Server” ve “IPv4” seçilir. “Next” ile kurulum sihirbazının bir sonraki adımına geçilir.

Paired Horizon 7 Connection Server” adımında Horizon Security Server ile eşleştirilmesi gereken Horizon Connection Server isim yada IP adres bilgisi girilir ardından “Next” butonu seçilir.

Paired Horizon 7 Connection Server Password” alanına daha önceki adımlarda tanımlanan“Security Server Pairing Password” bilgisi girilir ve “Next” ile kurulum sihirbazının bir sonraki adımına geçilir.

Horizon Security Server ile Horizon Connection Server arasındaki ağ trafiğine Windows IPsec şifrelemesinin uygulanmasını istiyorsanız, Horizon için gerekli Windows IPsec ilkelerini oluşturması için her iki sistem için Windows güvenlik duvarı hizmetinin etkinleştirilmesi gerekir. Windows Server işletim sisteminde güvenlik duvarı hizmeti varsayılan olarak aktiftir; devre dışı bırakıldıysa, özelliğin nasıl yönetileceği hakkında bilgi edinmek için “Windows Firewall with Advanced Security Overview” (https://technet.microsoft.com/en-us/library/hh831365.aspx ) makalesini inceleyiniz.

Herkese açık olarak çözümlenebilen URL’lerin her birini Harici URL :, PCoIP Harici URL: ve Harici Harici URL: alanlarına istendiği gibi girin. İşlem tamamlandığında “Next” düğmesine tıklayınız.

Bu ekranda, Security Server ayarlarını belirleyebilirsiniz. İlk olarak, Harici URL kutusuna kullanıcıların Horizon istemcilerini internet bağlantısı üzerinden bağlamak için kullanacakları adresi girin. Önceki örnekte, bu varsayılan olarak bırakılmıştır; ancak, muhtemelen bunu daha kullanıcı dostu bir şeyle değiştirmek istersiniz.

PCoIP Harici URL kutusuna harici PCoIP bağlantısı için IP adresini girin. Kutunun önerdiği gibi, bunun URL yerine bir IP adresi içermesi gerektiğini unutmayın. Adrese ayrıca bağlantı noktası soneki eklenmiş olmalıdır, bu durumda: 4172 varsayılan PCoIP bağlantı noktasıdır.

Son olarak, Harici Harici URL kutusuna; Blast protokolünün adresini girin. Bu, HTML5 erişimi için kullanılacaktır.

Not : PCoIP Harici URL’si, uzak istemcilerin Horizon Security Server’a erişmek için kullanacağı bir IP adresi olarak girilmelidir. Gösterilen diğer değerler gerekirse daha sonra değiştirilebilir.

Windows Güvenlik Duvarını otomatik olarak yapılandır veya Windows Güvenlik Duvarı’nı yapılandırma radyo düğmesini seçin ve “Next” düğmesine tıklayın. Windows Güvenlik Duvarını Yapılandırma seçeneği seçildiyse, bölümün önceki kısımlarında verilen ayarları kullanarak güvenlik duvarını manuel olarak yapılandırın.

Ready to install the Program” adımında kurulum dizininin doğru olduğundan emin olmak için son kurulum ekranını gözden geçirin. Değişiklik gerekiyorsa, gerekli yapılandırma ekranına ulaşmak ve gerekli değişiklikleri yapmak için “Back” düğmesine tıklayın. Ayarların doğru olduğunu varsayarsak, otomatik yükleme işlemini başlatmak için “Install” tıklayınız.

Yükleme işleminin tamamlanması istendiğinde “Finish”’e tıklatınız.

Connection Server ve Replicate Server kurduğumuzun aksine, masaüstüne Horizon simgesi yerleştirilmez. Horizon Management Console kullanılarak yönetilir. Ayrıca Security Server’ın Connection Server’da kayıt edilip/edilmediğini kontrol etmeniz gerekir. Bu işlem için; Horizon Administator Management Console’da sırasıyla; “Inventory” -> “View Configuration” -> “Servers” -> “Security Servers” adresine gidiniz. Bu bölümde yer alan bir Security Server’ı başarıyla yüklendiğini kontrol edebilirsiniz.