Bu makalemde VMware Horizon Composer Server’in yedeklenmesine odaklanacağız. Başarılı bir Composer Server yedeklemesi için veritabanı ve SSL Sertifikası / RSA key yedeklenmelidir.

Horizon Composer veritabanı, vCenter veritabanını, Horizon Connection Server AD LDS veritabanını ve Horizon Event veritabanını içeren daha büyük bir yedekleme planının parçası olarak yedeklenmelidir. Varsayılan olarak, her Horizon Connection Server hem AD LDS veritabanını hem de Composer veritabanını Connection Server daki bir klasöre yedeklemektedir.

  1. Horizon Composer veritabanını yedeklemesi

Horizon Connection Server, kendi yerel yedekleme işleminin bir parçası olarak Horizon Composer veritabanını yedekler. Bu, Horizon Composer veritabanını, Horizon Connection Server AD LDS veritabanıyla aynı zamanda yedekleneceğinden yedeklemek için tercih edilen yöntemdir. Bu veritabanları ilgili bilgiler içerdiğinden, aynı anda yedeklenmesi kritik önem taşımaktadır.

Horizon Connection Server veritabanı yedeklemeleri için varsayılan konum, “C:\ProgramData\VMware\VDM\backups” klasöründeki herhangi bir Horizon Connection Server’da bulunur. Horizon Composer veritabanı yedeklerinin bir “SVI uzantısı vardır ve dosya adında Horizon Composer sunucusunun adını içermektedir. En son Horizon Composer veritabanı yedekleme dosyası Backup-20200720000010-vkk-comp01_kadirkozan_local.SVI  ve Backup-20200721000010-vkk-comp01_kadirkozan_local.SVI olarak adlandırılmıştır ve ortamımızdaki Horizon Composer sunucusunun adıdır.

Horizon Composer veritabanı yerel veritabanı yedekleme araçları kullanılarak da yedeklenebilir. Bu, aşağıdakiler gibi seçenekleri içerir. Microsoft SQL Server yedekleme gibi veritabanı platformunun özelliklerine dayalı yedeklemeler veya 3th party veritabanı yedekleme çözümlerini kullanabilirsiniz. Veritabanı yedeklemeleri çalışırken, Horizon Connection Server AD LDS veritabanı yedeklemesiyle aynı anda gerçekleştirilmediylerse geri yükleme amacıyla kullanılamayabileceklerini unutmayın. Horizon Composer veritabanını geri yüklemeniz gerekirse, Horizon Connection Server tarafından gerçekleştirilen yedekleri kullanmanız önerilir. Sizin için önerim herhangi yedekleme yazılımınız veya çözümünüz yok ise SQL Server sunucusunda “Management Plan” ile periyodik olarak yedeklenmesini gerçekleştirebilirsiniz.

SQL Server Management plan ile yapılan yedeklemelerin başlangıç zamanlarını planlarken Horizon Connection Server yedekleme saat bilgisi ile benzer olmasına dikkat ediniz. Connection Server yedekleme bilgisini görüntülemek/değiştirmek için Horizon Management Console üzerinden sırasıyla; “Settings” -> “Servers” -> “Connection Servers” adresine gidiniz. “Connection Servers” sekmesinde Connection Server sunucusunu seçiniz ve ardından “Edit” butonunu seçiniz.

Açılan “Edit Connection Server Settings” penceresinden “Backup” sekmesine gidiniz. Bu pencerede yer alan “Automatic Backup Frequency” seçeneğinde; yedekleme sıklığı (hergün seçili) ve “Backup Time” seçeneğinde yedekleme zaman bilgisi (12 gece yarısı seçili) yer almaktadır.

  • Horizon Composer Server SSL Sertifikası Yedeklenmesi

Horizon Composer Server’da varsayılan SSL sertifikasını yedeklemek için yüklü olan Microsoft .NET Framework’ün “aspnet_regiis.exe” uygulamasını kullanarak yedeklenmektedir. Bu madde adım adım SSL sertifikalarının nasıl yedekleneceğine açıklanmaktadır.

cmd.exe” (komut satırı) uygulamasından .Net Framework 4.0 uygulamasının bulunduğu dizine gidilir. Horizon Composer RSA anahtar container dosyasını “keys.xml” adlı ile dış ortama aktarmak için aşağıdaki komutu çalıştırınız.

aspnet_regiis -px "SviKeyContainer" "keys.xml" -pri

“keys.xml” dosyası, Horizon Composer yazılımının yeni bir sunucuya kurulması gerektiğinde kullanılacak alternatif bir konuma yedeklenmelidir. Bu işlem sırasında, bir Horizon Connection sunucusunu yedeklemelerden geri yüklerken kullanılabilecek SSL sertifikasının bir kopyasını alırsınız. Özel bir SSL sertifikası (public) kullanmayı seçerseniz, Horizon Composer RSA anahtar kapsayıcısını dışa aktarmak için aspnet_regiis komutunu kullanmanız gerekmez.