VMware vROPS 8.3 Node Dağıtım Türleri

Merhabalar, Bu makalemde VMware vROPS 8.3 sürümünde kullanılan vROPS node’lar ve görevlerine değiniyor olacağım.

Aşağıdaki resimde vROPS dağıtımında yer alan farklı rollere sahip node türlerinin olduğunu görebilirsiniz. Tüm vRealize Operations Manager kümeleri, bir ana düğümden (birincil düğüm), yüksek kullanılabilirlik için isteğe bağlı bir çoğaltma düğümünden, isteğe bağlı veri düğümlerinden ve isteğe bağlı uzak toplayıcı düğümlerinden oluşur. Tüm vRealize Operations Manager cluster yapısı, bir master node (primary node), yüksek kullanılabilirlik (HA – High Availability) için isteğe bağlı olarak en az bir adet Master replicate node ve ihtiyaç ve istekler doğrultusunda en az 1 adet Data Node’dan ve uzak ortamdaki vROPS verillerinin toplanma ihtiyacı olması durumunda Remote Collector Node’dan bir cluster yapısından da oluşturulabilir.

VMware vROPS kurduğunuzda, üzerinde herhangi bir role barındırmayan (role-less) node’ların kurulumunda vRealize Operations Manager vApp dağıtımı kullanırsınız. Nodelar oluşturulduktan ve host adlarına ve IP adreslerine sahip olduktan sonra, onları rollerine göre yapılandırmak için vROPS Administration arabirimini kullanabilirsiniz. Ama en yaygın olarak kullanılan yöntem ise; ihtiyaç duyulan yaygın bir uygulama, ortam genişledikçe bir ortamı izlemek için vRealize Operations Manager’ın ölçeğini genişletmek için node’ların eklenmesi olacaktır.

Master Node:

Master Node, vRealize Operations Manager’da primary node ve ilk gerekli node’dur. Cluster ortamına dahil edilecek bir çok node’lar master node tarafından yönetilir. Tek node’lu bir kurulumda, primary node kendi kendini yönetir, üzerinde bağdaştırıcıları kurar ve tüm veri toplama ve analizini kendi üzerinde gerçekleştirir.

Master Node cluster için bütün yönetim işlevlerini gerçekleştirir ve yeni node yapılandırmadan önce mutlaka çalışır durumda çevrimiçi olmak zorundadır.

Ayrıca, diğer node’lar çevrimiçi duruma getirilmeden önce mutlaka master node çevrimiçi olmalıdır.

Master node ve Master replicate node birlikte çevrimdışı olmasi durumunda; bunları ayrı ayrı yeniden çevrimiçi duruma getirmeniz gerekir. Önce Master Node’un ve ardından Master Replicate node’un çevrimiçi duruma getiriniz.

Örneğin, herhangi bir nedenle tüm cluster erişilemez duruma düşmesi durumunda, mutlaka ilk işlem master node’un çevrimiçi duruma getirmelisiniz.

Data Node;

Bir Data Node her zaman vRealize İşlemleri analizini gerçekleştirme yükünü paylaşır ve ayrıca ortamdan toplama ve veri depolamayı gerçekleştirmek için bir çözüm bağdaştırıcısı kurabilir.

vROPS’ın daha büyük dağıtımlarda, ek data node’lar üzerine bağdaştırıcılar kurulur ve veri toplama ve analiz işlemleri bu node üzerinden yapılması gerçekleştirilir. vSphere ortamının ve vROPS yapısının sürekli artış gösterdiği büyük dağıtımlar genellikle sadece data node’ların arttırılması, böylece bağdaştırıcılarında sayısının arttırılmasını içerir, böylece master node ve replicate node kaynakları cluster üzerindeki yönetimi birimlerine ayrılabilir.

Data Node eklemeden önce bir master node’a sahip olmanız gerekir. vRealize Operation cluster durdurmadan data node ekleyebilirsiniz. böylece vRealize Operation Manager dinamik olarak ölçeklendirebilirsiniz. Fakat Cluster ortaminizi %25 veya daha fazla ölçeklendirdiğinizde, vRealize Operations’ın depolama boyutunu güncellemesine izin vermek için cluster ortamının yeniden başlatmanız gerekir. Servsilerin yeniden başlatılması ve cluster genişletimesi süresince performansta ciddi bir düşüş olduğunu fark edebilirsiniz. Bu ve benzeri bir operasyon yapılması durumunda bakım aralığının, vRealize Operations cluster yapısının yeniden başlatmak için ön planlama gerekecektir.

Replicate Mode;

vRealize Operations, yüksek kullanılabilirliği destekler. Yüksek kullanılabilirlik, master node için bir kopya master node oluşturur ve analitik node’dan bir node kaybına karşı korur.

Yüksek kullanılabilirlikle, master node depolanan veriler her zaman replicate node’da yüzde 100 yedeklenir. Yüksek kullanılabilirliği etkinleştirmek için, master node’da ek olarak en az bir data node önceden kurulmuş olması gerekir.

Remote Collector Node:

Güvenlik duvarlarında gezinmek, veri merkezlerindeki bant genişliğini azaltmak, uzak veri kaynaklarına bağlanmak veya vRealize Operations analitik node yükü azaltmak için remote collector node dağıtırsınız. Remote collector node eklemeden önce en az bir master node’a sahip olmalısınız.

Whitness Node:

vRealize Operations Manager sürekli kullanılabilirliğini (CA – Continuos Availability ) kullanmak için, cluster’da bir adet witness node olmasını gerektirir. Arıza yada bir sorun olması durumunda etki alanı arasındaki ağ bağlantısı kesilirse, witness node vRealize Operations Manager’ın kullanılabilirliği konusunda bir karar verici olarak hareket eder.