VMware vSphere 6 ve üzeri sürümlerde “Unable to apply DRS resource settings on host” hatasının giderilmesi

Unable to apply DRS resource settings on host“, VMware vCenter konsolunda bu hata mesajını görüyoruz. Bu host’un vCenter sunucu işlemleri ile iletişim kuramadığı anlamına gelmektedir. Çoğunlukla bu hata bir cluster’ın bir parçası olan host’larda karşımıza çıkar. Daha detaylı olarak tartışacağız.

“Unable to apply DRS resource settings on Host. This can significantly reduce the effectiveness of DRS.”
Unable to apply DRS resource settings on host. A general system error occurred: vim.fault.InvalidState. This can significantly reduce the effectiveness of DRS.
Unable to apply DRS resource settings on host. There were too many consecutive overrides of the resource settings pushed from the cluster.. This can significantly reduce the effectiveness of DRS.

Bu sorunun giderilmesi için VMware ESXi sunucusunda yönetim aracılarını (hostd ve vpxa) kontrol etmeniz gerekebilir. Sorunun tespiti için VMware ESXi host agent loglarına ve vCenter agent logları kontrol edilmelidir. Bu loglar için VMware ESXi sunucu üzerinde bir SSH bağlantısı gerçekleştiriniz.

  • ESXI host agent logları için, log dosyaları /var/log/hostd.log içinde bulunur.
  • vCenter Agent logları için log dosyaları /var/log/vpxa.log içinde bulunur.
    Umarım bu, sorunun altında yatan temel nedenin ne olduğu konusunda size daha fazla bilgi sağlar.

Bu sorunu gidermek için yapılması gereken ilk işlem VMware vCenter Server üzerinde sorunun yaşandığı Cluster yapısında DRS’yi kapatıp tekrarda etkinleştirerek olacaktır.

Bu işlem sonrasında sunucularda bu hatanın devam etmesi durumunda;

  • SSH erişimi veya VMware ESXi Console aracılığıyla ESXi sunucularda root kullanıcısı ile oturum açınız.
  • VMware ESXi sunucunda hostd servisini yeniden başlatmak için aşağıdaki komutu çalıştırınız.
/etc/init.d/hostd restart

vCenter Server Agent servisini “vpxa” yeniden başlatmak için aşağıdaki komutu çalıştırınız.

/etc/init.d/vpxa restart

Bu komutları uyguladıktan sonra sorunun ortadan kalkması için bir süre, tercihen 5 ila 10 dakika bekleyiniz.

Not : Bu sorunun tekrar etmesi ve yeniden tekrar etmesi durumunda; VMware ESXi üzerindeki tüm yönetim aracılarına ait hizmetlerini yeniden başlatmak için aşağıdaki komutları çalıştırınız.

services.sh restart

VMware ESXi’deki VMkernel arayüzünde ağ ayarlarını sıfırlamak için komutları çalıştırınız.

esxcli network ip interface set -e false -i vmk0; esxcli network ip interface set -e true -i vmk0

Yukarıdaki komutta varsayılan VMkernel arayüzü vmk0‘ı kullanılmıştır. sizler ortam gereksinimlerinize göre değiştirebilirsiniz.

Bu işlemden sonra ajan’ların durumu kontorl edilmelidir. Bu işlem için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz.

/etc/init.d/hostd status

Bu komut çıktısında hosted servisinin çalışıyor olması gerekmektedir.

Output: hostd is running.

Bu komuta alternatif olarak aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz.

ps -s | grep hostd

vCenter Server Agent’ın çalıştığını doğrulamak içinde aşağıdaki komutu çalıştırınız.

/etc/init.d/vpxa status

Bu komut çıktısında vpxa servisinin çalışıyor olması gerekmektedir.