Windows İşletim Sisteminde .NET’in Hangi Sürümünün Yüklü Olduğu Nasıl Kontrol Edilir?
  1. Anasayfa
  2. Windows Client

Windows İşletim Sisteminde .NET’in Hangi Sürümünün Yüklü Olduğu Nasıl Kontrol Edilir?

Windows Client ve Sunucu işletim sistemlerinde .NET sürümünün yüklü olduğunu nasıl kontrol edeceğimizi hızlıca anlatacağım. GUI seçeneğini veya PowerShell komut satırını kullanabilirsiniz.

Aşağıda PowerShell komutu yardımıyla Windows Sunucu ve Client sistemlerde yüklü .Net Framework sürümünü almanıza yardımcı olacak.

Get-ChildItem ‘HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\NET Framework Setup\NDP’ -Recurse | Get-ItemProperty -Name version -EA 0 | Where { $_.PSChildName -Match ‘^(?!S)\p{L}’} | Select PSChildName, version

Şimdi de ikinci bir doğrulama yönetmi ve benim önereceğim yöntemim olan Windows Explorer ‘i kullanalım. .Net doğrualması için aşağıdaki klasöre gidebilirsiniz.

C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\

En son sürüm doğrulaması için bu adresteği en güncel klasörü açınız.

v4.0.30319 dizini içerisindeki “Accessibility.dll” dosyalarından herhangi birine sağ tıklayın ve Properties -> Details sekmesine gidiniz.

Açılan “Details” sekmesindeki bilgilerde “Product version” ile sürüm bilgisini doğrulayabilirsiniz.