Windows Server ve Client İşletim Sisteminlerinde Ağ Kartlarındaki IPv6 Protokolünün PowerShell ile Devre Dışı Bırakılması
  1. Anasayfa
  2. Windows Client

Windows Server ve Client İşletim Sisteminlerinde Ağ Kartlarındaki IPv6 Protokolünün PowerShell ile Devre Dışı Bırakılması

Windows ağ yapılandırmasını yönetirken GUI yerine komut satırı ortamını tercih ediyorsunuz. IPv6 ağ bağdaştırıcılarını devre dışı bırakmak için PowerShell’de aşağıdaki komutları çalıştırıniz.

PowerShell uygulamasını yönetici olarak açınız. İşletim sisteminizdeki ağ bağdaştırıcıların listelenmesi için, Get-NetAdapterBinding komutunu çalıştırın. Ayrıca, ComponentID‘nin ms_tcpip6 ‘ya eşit olduğu tüm bağdaştırıcıları Where-Object komutuyla filtreleyiniz. Komut ile bu fonksiyonların kullanımı aşağıdaki gibidir.

Get-NetAdapterBinding | Where-Object ComponentID -EQ 'ms_tcpip6'

Komut ile döndürülen değerlerde, devre dışı bırakmak istediğiniz bağdaştırıcının DisplayName ve ComponentID bilgilerini not ediniz çünkü bir sonraki adımda onlara ihtiyacınız olacaktır. Aşağıdaki örnekte, Ethernet-1 adaptörü seçilmiştir.

Ağ kartınızdaki IPv6 protokolünü devre dışı bırakmak için aşağıdaki Disable-NetAdapterBinding komutunu çalıştırınız. Aşağıda, ms_tcpip6 bileşenine sahip Ethernet-1 bağdaştırıcısı devre dışıdır, ancak Name ve ComponentID istediğiniz ağ kartında bu işlemleri yapabilirsiniz. Komut başarılı olursa çıktı gösterilmez.

Disable-NetAdapterBinding -Name 'Ethernet-1' -ComponentID 'ms_tcpip6'

Son olarak ağ kartınız için IPv6’nın devre dışı bırakılıp/bırakılmadığını doğrulamak için aşağıdaki Get-NetAdapterBinding komutunu çalıştırınız.

Get-NetAdapterBinding -Name 'Ethernet-1' -ComponentID 'ms_tcpip6'

Bütün ağ kartlarında IPv6’ yi devre dışı bırakmak istemeniz durumunda aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz.

Disable-NetAdapterBinding -Name "*" -ComponentID ms_tcpip6

Komut satırı (cmd) aracı ile işletim sistemi üzerinde aşağıdaki komutların sırasıyla çalıştırılması durumunda IPv6 protokolünü devre dışı bırakılabilir.

netsh interface teredo set state disabled
netsh interface ipv6 6to4 set state state=disabled undoonstop=disabled
netsh interface ipv6 isatap set state state=disabled