Exchange Server’da butun posta kutusu kullanici hesaplarını .pst olarak Cikarmak
 1. Anasayfa
 2. Microsoft Exchange Server

Exchange Server'da butun posta kutusu kullanici hesaplarını .pst olarak Cikarmak

Exchange Server’daki bütün kullanıcı mailbox’larını PST dosyası olarak belirttiğiniz dizine export etmek için aşağıdaki PowerShell komutunu kullanabilirsiniz. Bu komut ile Exchange Sercer tüm kullanıcıların SamAccountName’lerine göre isimlendirir.

# Exchange modülünün yüklenmesi
Add-PSSnapin Microsoft.Exchange.Management.PowerShell.E2010

# pst dosyalarının çıkış dizinini tanımlayınız. 
$outputDirectory = "\\mailserver\pst1$"

# Tüm posta kutularının taranması
$mailboxes = Get-Mailbox -ResultSize Unlimited

# Her posta kutusunu bir PST dosyasına aktarılması
foreach ($mailbox in $mailboxes) {
  $samAccountName = $mailbox.SamAccountName
  $outputPath = Join-Path -Path $outputDirectory -ChildPath "$samAccountName.pst"
  
  New-MailboxExportRequest -Mailbox $mailbox.Alias -FilePath $outputPath
}

Komut Açıklaması:

 • $exportPath: Export edilecek PST dosyalarının saklanacağı dizin yolunu belirtir.
 • Get-Mailbox -ResultSize Unlimited: Tüm kullanıcı mailbox’larını getirir.
 • foreach ($mailbox in $mailboxes): Her bir kullanıcı mailbox’ı için döngü oluşturur.
 • $mailbox.SamAccountName: Kullanıcının SAMAccountName’ini alır.
 • $pstFilePath: PST dosyasının tam yolunu ve adını oluşturur.
 • New-MailboxExportRequest: Belirtilen mailbox’ı belirtilen dosya yoluna PST olarak export eder.

Bu komutları çalıştırmadan önce dizin üzerinde gerekli izinlere sahip olduğunuzdan ve hedef dizinin erişilebilir olduğundan emin olunuz Ayrıca bu komut Exchange Management Shell‘de çalıştırmanız gerekecektir..