15 49.0138 8.38624 1 0 4000 1 https://kadirkozan.com.tr 300 0
Etiket / bu nesneler bir sonraki toplama döngüsü sırasında eklenir. Bu varsayılan değerdir. &nbsp; Değer “<strong><em>false</em></strong>” vRealize Operations Cloud

Exchange Server 2019’da Event ID 1013 hatasının giderilmesi

Bu sorunu gidermek için Exchange Server kurulum dizininde yer alan Program “Microsoft.Exchange.Diagnostics.Service.exe.config” yapılandırma dosyasındaki “DailyPerformanceLogs” satırındaki “LogDataLoss ” kaydı “False” olarak değiştirilir. Yapılan bu değişikliğin ardından “Microsoft Exchange Diagnostic” servisini yeniden başlatınız.
Paylaş: