15 49.0138 8.38624 1 0 4000 1 https://kadirkozan.com.tr 300 0
Etiket / Some data will be purged once it reaches the max limit.

Exchange Server 2019’da Event ID 1013 hatasının giderilmesi

Bu sorunu gidermek için Exchange Server kurulum dizininde yer alan Program “Microsoft.Exchange.Diagnostics.Service.exe.config” yapılandırma dosyasındaki “DailyPerformanceLogs” satırındaki “LogDataLoss ” kaydı “False” olarak değiştirilir. Yapılan bu değişikliğin ardından “Microsoft Exchange Diagnostic” servisini yeniden başlatınız.
Paylaş: