VMware vRealize Operations Manager (vROPS) Kurulum Sonrası Yapılandırılması (initial Setup–New Install)

vRealize Operations Manager kurulumu başarılı olarak tamamlandıktan sonra, yeni bir kurulum (New Install) , hızlı kurulum (Express Install) gerçekleştirebilir yada mevcut bir vROPS kurulumunu (Expand and Existing Installation) genişletebilirsiniz.

Tercih ettiğiniz tarayıcıdan vROPS sunucunuzun IP adresini yada FQDN adres bilgisini giriniz.

https://vkk-vrops.kadirkozan.local/admin yada https://192.168.100.30/admin adreslerinden herhangi birisini kullanarak ilk yapılandırma (initial Setup) ekranına bağlantı sağlanır.

vROPS “Get Started” karşılama ekranında kurulum türünü seçin. Biz bu çalışmamızda “New Install” seçeneği ile devam edeceğiz.

Getting Started” adımında “Next” ile yapılandırma sihirbazı başlatılır.

Set Administrator Credentials” adımında root hesabı için parola tanımlanır ve “Next” butonu ile bir sonraki adıma geçilir.

Choose Certificate” adımında “Use the default certificates” seçeneğini ile varsayılan sertifika kullanımı seçilir ve “Next” ile bir sonraki adıma geçiş yapılır.

Okumaya devam et “VMware vRealize Operations Manager (vROPS) Kurulum Sonrası Yapılandırılması (initial Setup–New Install)”

VMware vRealize Operations Manager (vROPS) Cluster Node Network Gereksinimleri

Bu makalede, yeni bir VMware vRealize Operations 8.2 Cluster Node kurulumu için gerekli olan network gereksinimlerine değiniyor olacağız.

vRealize Operations Manager Cluster Node’larının kurulumunda, ağ ortamınızdaki node’lar arası iletişimin düzgün çalışması için oldukça kritiktir. vRealize Operations Manager Analytics Cluster Node’ları birbirleriyle sık iletişim kurması gerekiyor.

Genel olarak, temeldeki vSphere mimariniz, bazı vSphere eylemlerinin bu iletişimi etkilediği durumlarda olumsuz koşullar yaratabilir. Örnekler arasında, bunlarla sınırlı olmamak üzere, vMotions, Storage-vMotions, HA olayları ve DRS olayları bulunur. Cluster yapı kurulmadan önce mutlaka aşağıda sıralanmış maddeleri dikkatle okumanızı ve yapılandırmanızı bu maddeleri baz alarak yapmanızı kurulum ve sonrasında yapınızın düzğün çalışması açısından oldukça önemlidir.

 • Master ve Replica düğümleri, statik IP adresi tanımlanmalıdır. Data ve Remote collector sunucuları DHCP yi kullanabilir fakat yönetim kolaylığı için bu node’lar içinde statik IP adresi tanımlayabilirsiniz.
 • Bütün node’ların FQDN adı ile ortamınızdaki DNS sunucusu üzerinde Forwarder ve Reverse DNS kayıtlarını tanımlayınız. Kurulum işlemine başlamadan önce mutlaka nslookup komutu ile kontrol ediniz. OVF tarafından dağıtılan node’ların bilgisayar adları varsayılan olarak alınan FQDN’ye ayarlıdır.
 • Herhangi bir cluster node’larının bilgisayar adına alt çizgi (_) ve orta çizgi (-) eklemeyiniz.
 • Remote Collector’ler dahil tüm node’lar, IP adresi veya FQDN ile çift yönlü olarak yönlendirilebilir (bidirectionally routable) olmalıdır.
 • Analytics cluster node’ları ağ adresi çevirisi (NAT), yük dengeleyici (LB), güvenlik duvarı (Firewall) veya IP adresi veya FQDN ile çift yönlü iletişimi (bidirectional communication) engelleyen bir proxy ile ayırmayınız.
 • Analytics cluster node’ları aynı makine adına sahip olmamalıdır. Cluster adı benzersiz olmalıdır.
 • Analytics cluster node’lar, aynı veri merkezine yerleştiriniz ve bunları aynı yerel alan ağına (LAN) bağlayınız.
 • Analytics cluster node’larını aynı Layer-2 ağına ve IP alt ağında konumlandırınız. Uzatılmış bir Layer-2 (stretched layer-2) veya yönlendirilmiş Layer-3 (routed Layer-3) ağı desteklenmez.
 • Sürekli kullanılabilirlik (Continuous Availability) etkinleştirildiğinde, Analytics Cluster Node’larını arıza etki alanlarına (fault-domain) ayırınız, vSphere cluster yapısı boyunca genişletiniz.
 • Analytics Cluster Node’ları arasındaki tek yönlü gecikme 5 ms veya daha düşük olmalıdır.
 • Analytics Cluster Node’ları arasındaki ağ bant genişliği 1gbps veya daha yüksek hızda olmalıdır.
 • Analytics Cluster Node’ları bir geniş alan ağı (WAN) üzerinden dağıtmayınız. Bir WAN’dan, uzak veya ayrı bir veri merkezinden veya farklı bir coğrafi konumdan veri toplamak için Remote Collector kullanınız.
 • Remote Collector’lar yönlendirilmiş bir ağ aracılığıyla (routed network) desteklenir, ancak NAT aracılığıyla desteklenmez.